ليست هناك مستندات أو ملفات وسائط في هذا المجلد.
المستخدم المختار الإسم اسم المستند الحجم الحالة
المستندات
ایین-نامه-اصلاحی-شماره-1-اعتبار-ویژه-پژوهشی-(Grant)-برای-اعضای-هیات-علمی-دانشگاه¬های-عضو-هیات-امناء-دانشگاه-بوعلی-سینا.pdf مستند أساسي ٤٩٤ كيلوبايت موافق عليه
آئین نامه اجرایی شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در همایش های داخل کشور.pdf مستند أساسي ١٫٥ ميجابايت موافق عليه
ایین_نامه-اصلاحی-شماره-1-شرکت-اعضای-هیات-علمی-دانشگاه-بوعلی-سینا-در-گردهمایی_های-علمی-بین_المللی-خارج-از-کشور.pdf مستند أساسي ٢٥٩ كيلوبايت موافق عليه
ایین_نامه-کارگاه.pdf مستند أساسي ٦٢ كيلوبايت موافق عليه
ایین-نامه-فرصت-مطالعاتی-وزارت-بعد-از-اصلاح.pdf مستند أساسي ٩٦ كيلوبايت موافق عليه
ایین-نامه-انتشار-و-نظارت-بر-نشریات-علمی-دانشگاه-بوعلی-سینا.pdf مستند أساسي ٣١٠ كيلوبايت موافق عليه
ایین_نامه-اجرایی-اصلاحی-شماره-1-شرکت-اعضاء-هیات-علمی-دانشگاه-بوعلی-سینا-در-همایش_ها-و-جلسات-انجمن_های-علمی-و-تخصصی-داخل-کشور.pdf مستند أساسي ٣٤٥ كيلوبايت موافق عليه
ایین-نامه-تقدیر-و-تشویق-اعضاء-هیات-علمی-دانشگاه-بوعلی¬سینا-در-هفته-پژوهش.pdf مستند أساسي ٢٩٥ كيلوبايت موافق عليه
ایین_نامه-ارزیابی-طرح¬های-پژوهشی-داخل-و-خارج-از-دانشگاه.pdf مستند أساسي ٢٣٢ كيلوبايت موافق عليه
اصلاحیه-کنفرانس-های-خارج.pdf مستند أساسي ٤١ كيلوبايت موافق عليه
اعتبارات-طرح.pdf مستند أساسي ٩٧ كيلوبايت موافق عليه
ایین¬نامه-مرکز-نشر-دانشگاه-بوعلی-سینا.pdf مستند أساسي ٣٦٢ كيلوبايت موافق عليه
ایین-نامه-پژوهانه-اعضای-هییت-علمی-دانشگاهها-و-موسسات-اموزش-عالی-و-پژوهشی-مصوب-27-06-90-(Grant).pdf مستند أساسي ٧٠ كيلوبايت موافق عليه
شیوه-نامه-تشویق-مقالات-چاپ-شده-در-مجلات-بین-المللی-و-داخلی-برای-دانشگاه-بوعلی-سینا.pdf مستند أساسي ٤٧٨ كيلوبايت موافق عليه
مصوبات-متفرقه-پژوهشی.pdf مستند أساسي ١٤٣ كيلوبايت موافق عليه
{title}
الآن عن طريق
  • thumbnail
    الآن عن طريق

    {title}