آزمایشگاه انرژی و ساختمان


گروه آموزشی: معماری
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه انرژی
نام سرپرست: دکتر محمدرضا عراقچیان
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-34210706
تلفن داخلی: 233
پست الکترونیک: araqchian@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس: غلامحسین بشیریان
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

1-   بررسی ، مشاهده و محاسبه میزان پرت انرژی در ساختمانها توسط دوربین حرارتی

2-   بررسی و ثبت دماهای مختلف در نواحی ساختمانها توسط دیتا لاگر

3-   بررسی اثرات نور خورشید و رنگ

4-   بررسی اثرات دما و مصالح

5-   بررسی و تحلیل انواع عایقهای ساختمانی

6-    بررسی و تحلیل سرعت هوا و باد بر تغییرات دما

7-   انواع آزمایشهای مرتبط با اقلیم، انرژی و ساختمان