ارتقاء مرتبه علمی

08 01 2023 04:47
کد خبر : 6335705
تعداد بازدید : 20

جناب آقای دکتر مهرداد کریمی مشاور 

بدینوسیله ارتقاء مرتبه علمی جنابعالی را از "دانشیاری" به "استادی" تبریک عرض نموده و آرزوی توفیقات روز افزون را برای جنابعالی داریم .

 ریاست ،اعضاء هیئت علمی ، کارشناسان و کارمندان دانشکده هنر و معماری