برگزرای سمینار دوره دکتری

30 May 2016
کد خبر : 6338887
تعداد بازدید : 131

برگزرای سمینار دوره دکتری باستان شناسی گرایش دوران تاریخی

برگزرای سمینار دوره دکتری باستان شناسی

گرایش دوران تاریخی

دانشجویان: خانم شراره میرصفدری

              آقای قادر شیروانی

                    آقای ابوالفضل میرعرب

استاد راهنما: دکتر کاظم ملازاده

استاد مشاور:     ----

تاریخ جلسه: 95/03/26

ساعت:  10 الی 13

مکان : سالن جلسات دانشکده هنر و معماری