جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری

09 10 2022 05:58
کد خبر : 6336573
تعداد بازدید : 180

جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر و معماری

 

 

 

 

نام

رشته گرایش

روز دفاع

تاریخ دفاع

ساعت

استادراهنما

عنوان

1

جمشید خجسته

باستان شناسی  

 دوشنبه

18مهر

11

دکترهمتی ازندریانی

بررسی اهمیت و جایگاه آموزش و پرورش تربیت در ایران باستان با استناد به داده های باستان شناسی

2

عارفه السادات برکت  خوراسگانی

مهندسی معماری

سه شنبه

19مهر

11

دکترمولایی

طراحی یک کلاس مدرسه با رویکرد بهینه سازی انرژی ...

3

سعید مرجانی

باستان شناسی

سه شنبه

19مهر

11

دکترمحمدی فر

بررسی باستان شناسی یافته های عصر آهن

4

سارا اعرابی

طراحی شهری

چهارشنبه

20مهر

11

دکترسجادزاده

سنجش و ارزیابی اولویت های مسیرهای تاریخی و...

5

شایان کاکایی

طراحی شهری

چهارشنبه

20مهر

12

دکترسجادزاده

ارزیابی نقش فضاهای سبز شهری در ارتقاء سلامت روانی (نمونه موردی  فضاهای سبز شهر کرمانشاه)

6

حامد حاجیلوئی

باستان شناسی

 دوشنبه

25مهر

11

دکترملازاده

انطباق پذیری معماری هخامنشی با شرایط محیطی: تحلیل راهکارهای سرمایشی و گرمایشی مجموعه تخت جمشید

7

مهدیه فامیل شکریان

فناوری معماری

سه شنبه

19 مهر

12

دکتر کریمی مشاور

طراحی ساختمان بلند مرتبه مسکونی بر اساس بهینه سازی فرم و آسایش حرارتی با رویکرد معماری دیجیتال