جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سلمان خسروی"

13 Sep 2016
کد خبر : 6338778
تعداد بازدید : 2

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سلمان خسروی" با موضوع "بررسی استقرارهای هزاره اول دشت مریوان و گونه شناختی سفال آن"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سلمان خسروی" با موضوع "بررسی استقرارهای هزاره اول دشت مریوان و گونه شناختی سفال آن"

 

رشته:       باستان شناسی
گرایش: 
   دوران تاریخی

استاد راهنما:     دکتر کاظم ملازاده

استاد مشاور:          -------      

داوران:         دکتر علی بیننده ، دکتر عباس مترجم

تاریخ دفاع:  95/06/29     ساعت: 14 تا 16

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری