جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای"سهراب رضایی"

30 Jan 2016
کد خبر : 6339253
تعداد بازدید : 2

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای"سهراب رضایی" با موضوع "نقش محیط بیرونی دانشکده ها بردلبستگی به مکان دانشجویان نمونه موردی :پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای"سهراب رضایی" با موضوع "نقش محیط بیرونی دانشکده ها بردلبستگی به مکان دانشجویان نمونه

موردی :پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران"

رشته:       معماری
گرایش:
     

استاد راهنما:     دکتر غلامرضا طلیسچی
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ،دکتر مهرداد کریمی مشاور

تاریخ دفاع:  94/11/18     ساعت: 8 تا 10 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری