جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "مصطفی رضائی"

05 Sep 2016
کد خبر : 6338825
تعداد بازدید : 8

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "مصطفی رضائی" با موضوع"بررسی تاریخی و باستان شناسی محوطه اسلامی انداجین شهرستان بهار(استان همدان)"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "مصطفی رضائی" با موضوع"بررسی تاریخی و باستان شناسی محوطه اسلامی انداجین شهرستان بهار(استان همدان)"

 

رشته:       باستان شناسی
گرایش: 
   تمدن و فرهنگ اسلامی

استاد راهنما:     دکتر مریم محمدی
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر کاظم ملازاده ، دکتر عباس مترجم

تاریخ دفاع:  95/06/27     ساعت: 10 تا 12

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری