جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سپیده پاک"

30 Jan 2016
کد خبر : 6339285
تعداد بازدید : 20

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سپیده پاک" با موضوع "تأثیر وجود موانع در مجموعه های مسکونی بر احساس امنیت ساکنین"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"سپیده پاک" با موضوع "تأثیر وجود موانع در مجموعه های مسکونی بر احساس امنیت ساکنین"

رشته:       معماری
گرایش:
     

استاد راهنما:     دکتر غلامرضا طلیسچی
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ،دکتر مهرداد کریمی مشاور

تاریخ دفاع:  94/11/17     ساعت: 10 تا 12 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری