جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فاطمه حشمتیان"

04 Mar 2016
کد خبر : 6338933
تعداد بازدید : 23

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فاطمه حشمتیان" با موضوع "تعیین الگوی استقراری محوطه های عصر آهن شهرستان علی آباد کتول"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "فاطمه حشمتیان" با موضوع "تعیین الگوی استقراری محوطه های عصر آهن شهرستان علی آباد کتول"

 

 

رشته:       باستان شناسی
گرایش:
   پیش از تاریخ

استاد راهنما:     دکتر عباس مترجم
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر کاظم ملازاده ، دکتر علی بیننده

تاریخ دفاع:  94/12/02     ساعت: 14 تا 16

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری