جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مهدیس مشفق"

02 Feb 2016
کد خبر : 6339109
تعداد بازدید : 4

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مهدیس مشفق" با موضوع "سنجش و ارزیابی مولفه های دلبستگی مکان در محلات سنتی با تاکید بر عوامل اجتماعی و کالبدی (نمونه موردی محله حاجی همدان ) "

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "مهدیس مشفق" با موضوع "سنجش و ارزیابی مولفه های دلبستگی مکان در محلات سنتی با تاکید بر عوامل اجتماعی و کالبدی (نمونه موردی محله حاجی همدان ) "

رشته:       طراحی شهری
گرایش:
     

استاد راهنما:     دکتر حسن سجادزاده
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر اسداله نقدی ، دکتر کاظم ملازاده

تاریخ دفاع:  94/11/18     ساعت: 16 تا 18 بعدازظهر

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری