جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مهزاد زندمحب"

06 Feb 2016
کد خبر : 6339045
تعداد بازدید : 3

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مهزاد زند محب" با موضوع "مطالعه تاثیر فلزکاری دوره ساسانی بر فلزکاری سده های نخستین اسلامی ایران"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "مهزاد زند محب" با موضوع "مطالعه تاثیر فلزکاری دوره ساسانی بر فلزکاری سده های نخستین اسلامی ایران"

 

رشته:       باستان شناسی
گرایش:
     دوران اسلامی

استاد راهنما:     دکتر مریم محمدی
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر علی بیننده ، دکتر عباس مترجم

تاریخ دفاع:  94/11/25     ساعت: 14 تا 16 بعدازظهر

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری