جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"نینا حسین زاده"

30 Jan 2016
کد خبر : 6339269
تعداد بازدید : 52

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"نینا حسین زاده" با موضوع "مسیر یابی معماری و فرآیند آن در موقعیت های مختلف"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم"نینا حسین زاده" با موضوع "مسیر یابی معماری و فرآیند آن در موقعیت های مختلف"

رشته:       معماری
گرایش:
     

استاد راهنما:     دکتر غلامرضا طلیسچی
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ،دکتر مهرداد کریمی مشاور

تاریخ دفاع:  94/11/18     ساعت: 10 تا 12 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری