راهنمای انتخاب واحد نیمسال 3972 از پیشخوان خدمت

31 Dec 2018
کد خبر : 6339659
تعداد بازدید : 4

راهنمای انتخاب واحد نیمسال 3972 از پیشخوان خدمت جهت تایید استاد راهنما

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند به دلیل لزوم نظارت اساتید راهنما بر انتخاب واحد دانشجویان، مسیر انتخاب واحد از نیمسال جدید (3972) از قسمت پیشخوان خدمت انجام می شود. دستورالعمل مراحل انجام انتخاب واحد به پیوست ارائه می شود.