راه اندازی فرآیند فارغ التحصیلی در پیشخوان خدمت سامانه گلستان

راه اندازی فرآیند فارغ التحصیلی در پیشخوان خدمت سامانه گلستان

08 12 2020 06:02
کد خبر : 6336663
تعداد بازدید : 170

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند جهت تسهیل در امور آموزشی، پیشخوان های مرتبط با تسویه حساب در سه کاربری متفاوت فارغ التحصیلی(ویژه دانشجویان فارغ التحصیل)، درخواست تسویه حساب(ویژه دانشجوی مهمان) و درخواست تسویه حساب-دانشجوی غیرفارغ التحصیل(انصراف، اخراج، انتقال و ...) در سامانه راه اندازی شده است.

راهنمای جامع آن به همراه فلوچارت مرتبط با فرآیند از فایل های ذیل قابل دسترسی می‌باشد.

 

راهنمای دانشجو در ثبت در خواست فارغ التحصیلی

فلوچارت درخواست فارغ التحصیلی