سلسله نشست های علمی در خصوص هگمتانه و ثبت جهانی "منظر تاریخی شهری هگمتانه تا همدان"

03 01 2023 21:24
کد خبر : 6335750
تعداد بازدید : 35

      باطلاع میرساند سلسله نشست های علمی  در خصوص هگمتانه و ثبت جهانی "منظر تاریخی شهری هگمتانه تا همدان" در قالب همکاری علمی بین پایگاه میراث فرهنگی و گردشگری هگمتانه و دانشکده هنر و معماری برگزار میگردد .