قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری

23 11 2022 04:21
کد خبر : 6336440
تعداد بازدید : 12

         با توجه به تقاضای دانشجویان کارشناسی ارشد 1401 در دو گرایش طراحی معماری و فن آوریهای دیجیتال تاریخ تحویل پروپوزال تکمیل شده تحت نظر استاد راهنما تا سه شنبه 1401/09/08 تمدید گردید . (تاریخ فوق تمدید نمی گردد)

 

                                                                   گروه معماری