کارگاه طراحی شهری دو


گروه آموزشی: شهرسازی
نام آزمایشگاه: کارگاه طراحی شهری دو
نام سرپرست: دکتر محمدسعید ایزدی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: