کارگاه طراحی معماری (مقدمات طراحی معماری و طراحی معماریهای یک الی 5 )


گروه آموزشی: معماری
نام آزمایشگاه: کارگاه طراحی معماری (مقدمات طراحی معماری و طراحی معماریهای یک الی 5 )
نام سرپرست: دکتر محمد رضا عراقچیان
مرتبه علمی: استادیار
تلفن:
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: