کارگاه پروژه تکنولوژی معماری ارشد گرایش فناوریهای دیجیتال ( یک الی سه )


گروه آموزشی: معماری
نام آزمایشگاه: کارگاه پروژه تکنولوژی معماری ارشد گرایش فناوریهای دیجیتال ( یک الی سه )
نام سرپرست: مهرداد کریمی مشاور-محمد مهدی مولایی-مرتضی ملکی
مرتبه علمی:
تلفن: 081-34235974
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

دانشجویان رشته فناوری فناوریهای دیجیتال در 3 پروژه تکنولوژی یک،دو و سه از طریق پژوهش و سپس طراحی با نحوه تعامل تکنولوژی و معماری و نحوه عمل تکنولوژی های ساختمانی آشنا می شوند حاصل این سه درس طراحی پروژه های پیچیده تکنولوژی توام با معماری است.