کارگاه چوب


گروه آموزشی: طراحی و صنعتی
نام آزمایشگاه: کارگاه چوب
نام سرپرست: علی نجفی زیارانی
مرتبه علمی: مربی
تلفن: 081-34235497
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

آشنایی با انواع چوب ها اعم از طبیعی ،فراوری شده ،مصنوعی و ... انواع روش های اتصال ،کام و زبانه برش و تراش - انواع میخ و چسب از اهم موضوعات قابل طرح در این کارگاه است . دستگاه های موجود در این کارگاه مجموعه را تبدیل به یک مرکز مدرن با انواع دستگاه های حرفه ایی نموده است.