"قاصدک های امید یلدا" اکسپو آثار هنر های تجسمی

08 Dec 2014
کد خبر : 6339585
تعداد بازدید : 3

اکسپوی آثار هنر های تجسمی "به نفع خانواده های بی بضاعت" به مناسبت یلدا

موسسه خیریه دستان گرم مهرورزی تقدیم می کند:
"قاصدک های امید یلدا" اکسپو آثار هنر های تجسمی
فروش آثار مهدی پرستارشهری، سعید دولتی، علیرضا مجیدی، سجاد حبیبی، آذین مولوی، مولود عظیم پور، یونس اشرفی، سارا باقری، مهدیه سهرابی، سجاد وثاق، امیر جامه بزرگ، بهمن سلیمانی، فاطمه وحدتی آراسته، شهرزاد بیات و رضا شعبانی "به نفع خانواده های بی بضاعت" به مناسبت یلدا
  16 تا 21 آذر ماه مجتمع شهید آوینی