13 Results for
 • Thumbnail
  فهرست دانشگاه های خواستار پذیرش دانشجو در پایه‌ی کارشناسی ارشد (بدون آزمون)
  فهرست دانشگاه های خواستار پذیرش دانشجو در پایه‌ی کارشناسی ارشد (بدون آزمون)
 • Thumbnail
  راه اندازی فرآیند فارغ التحصیلی در پیشخوان خدمت سامانه گلستان
  راه اندازی فرآیند فارغ التحصیلی در پیشخوان خدمت سامانه گلستان
 • Thumbnail
  اطلاعیه مهم در خصوص تعطیلی دوهفته ای دانشکده هنر و معماری و توضیحات لازم جهت فعالیت های اداری غیر حضوری
  اطلاعیه مهم در خصوص تعطیلی دوهفته ای دانشکده هنر و معماری و توضیحات لازم جهت فعالیت های اداری غیر حضوری
 • Thumbnail
  اطلاعیه برگزاری کلاس های دانشجویان جدیدالورود 1399
  اطلاعیه برگزاری کلاس های دانشجویان جدیدالورود 1399
 • Thumbnail
  اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود (1399)
  اطلاعیه انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود (1399)
 • Thumbnail
  موارد مهم درباره‌ی نحوه برگزاری کلاس های ترم 3991
  موارد مهم درباره‌ی نحوه برگزاری کلاس های ترم 3991
 • Thumbnail
  شماره های تماس کارشناسان آموزشی دانشکده جهت رفع مشکلات آموزشی
  شماره های تماس کارشناسان آموزشی دانشکده
 • Thumbnail
  انتصاب آقای حمیدرضا چتربحر به عنوان مدیر گروه رشته ارتباط تصویری و نقاشی
  انتصاب مدیر گروه رشته ارتباط تصویری ونقاشی
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail