دکتر عباس مترجم
عضو هیات علمی گروه باستان شناسی دکتر عباس مترجم تحصیلات: دکتری تخصصی مرتبه علمی: استادیار...
دکتر یعقوب محمدی فر
رئیس دانشگاه بوعلی سینا دکتر یعقوب محمدی فر تحصیلات: دکتری تخصصی مرتبه علمی: استاد...