اطلاعیه گواهی دوره ی زبان فارسی و نیز آزمون سامفا

18 12 2022 21:47
کد خبر : 6336126
تعداد بازدید : 13

رییس محترم دانشگاه - جناب آقای دکتر حسین‌ رضوان‌

با سلام و احترام؛ پی رو مکاتبات پیشین و توضیحات مبسوطی که در جلسات شورای آموزشی دانشگاه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، به معاونان محترم دانشکده ها ارائه شد، از آنجا که متأسفانه بنابر گزارش ها ی رسیده، برخی دانشجویان غیر ایرانی، گواهی دوره ی زبان فارسی و نیز آزمون سامفای خود را تحویل  نداده اند؛ چون به نظر می رسد اصلاً در این دوره و آزمون  شرکت نکرده باشند لازم است رصد دقیقی از وضعیت فارسی آموزی دانشجویان غیر ایرانی در سطح دانشکده ها به عمل آید. لذا مستدعی ست دستور فرمایید فرم پیوست، تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1401/10/04 برای اقدامات بعدی به این مرکز ارسال گردد. با عنایت به توضیحاتی که حضوراً خدمت معاونان محترم دانشکده ها ارائه شد خواهشمند است اصل مدرک زبان فارسی و اصل گواهی سامفا از دانشجویان غیر ایرانی مطالبه شود.( کپی مدارک قابل قبول نمی باشد مگر تصویر مدرک سامفایی به تأیید مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه بوعلی سینا رسیده باشد).

* خواهشمند است در صورتی که آن دانشکده‌ی محترم، فاقد دانشجوی غیرایرانی‌ست، مراتب به این مرکز اطلاع داده شود.