بانک سفال


گروه آموزشی: باستان شناسی
نام آزمایشگاه: بانک سفال
نام سرپرست: دکتر عباس مترجم
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 081-34220940
تلفن داخلی:
پست الکترونیک: motarjem@basu.ac.ir
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها:

 

بانک سفال

فضای بانک سفال در یکی از اتاقهای طبقه همکف دانشکده هنر و معماری از زمان بدو تشکیل دانشکده هنر و معماری تاسیس گردید. نظر به اهمیت سفال در باستان شناسی و نقش آن در دوره بندی و تفکیک سبک‌های مختلف تکنیکی و فرهنگی شناخت آن برای دانشجویان باستان‌شناسی بسیار اساسی و پایه محسوب میشود . مواد فرهنگی که از مطالعات میدانی مانند کاوش گرد آوری  می‌شوند شامل دو گروه موزه ای و مطالعاتی هستند قطعا اشیاء موزه‌ای در حین کاوش تحویل نماینده سازمان میراث فرهنگی می‌شوند اما اشیاء مطالعاتی که عمدتا شامل قطعات سفال است بعد از انجام کاوش در محل رها می‌شوند. با توجه به این موضوع و در راستای هدف آموزشی همواره برخی از این قطعات شاخص سفال در طی برنامه های مختلف میدانی گردآوری و در این مرکز نگهداری می‌شوند. این نمونه ها در حال حاضر شامل گونه های شاخص طبق بندی شده از نمونه های شاخص قطعات سفال و دست افزارهای سنگی از دوره پارینه سنگی تا زمان معاصر است . طی سالها فعالیت میدانی باستان شناسی توسط اساتید و دانشجویان گروه باستان شناسی در محوطه های باستانی و در مواردی به صورت هدیه از طرف دیگر سرپرستان کاوشهای باستان شناسی در این محل گرد آوری شده اند و هر کدام در قفسه خاصی نگهداری می‌شود .

استفاده از این قطعات شاخص در ارتباط با دروس نظری که عمدتا لایه نگاری و دوره بندی آنها بر پایه شناخت سفال شکل گرفته است بسیار موثر و موجب شناخت دقیق دوره های مورد بحث می‌شود

کلیه نمونه ابزارهای سنگی و سفالهای شاخص گرد آوری شده طی سالیان متمادی در سه فایل جداگانه کشو دار فلزی نگهداری می‌شوند.  فایل اول در بر دارند سفال‌ها و ابزارهای سنگی پیش از تاریخ ایران از دوره پارینه سنگی تا پایان دوران روستا نشینی (هزاره چهارم ق.م )  فایل دوم در بر دارند کلیه نمونه سفال‌های دوران تاریخی از هزاره سوم ق.م تا پایان دوره تاریخی ساسانی  و فایل سوم شامل کلیه نمونه سفال‌های دوران اسلامی از قرون سوم هجری تا زمان معاصر نگهداری می‌شوند.

هر فایل فلزی شامل 9 ردیف 7 تایی کشو است یعنی در هر فایل 63 نمونه سفال و دیگر مواد شاخص باستان شناسی وجود دارند.

 

نمایی از فایل مدارک بانک سفال، در هر کدام از این فایلها داده های شاخص مطالعاتی و یا اسناد و مدارک مربوط به یکی از کاوشها یا بررسی‌های باستان شناسی میدانی نگهداری می‌شود

نمای کلی از محل میز کار بانک سفال (محل تشکیل کلاسهای نظری –عملی ) اغلب دروس دوره تحصیلات تکمیلی مرتبط با مواد فرهنگی در برنامه آموزشی دانشکده در محل بانک سفال تشکیل می‌شود.

 

قفسه های نگهداری نمونه بقایای استخوان انسانی و سفال‌های شبیه سازی شده دوره مفرغ مرتبط با دروس استخوان شناسی و تکنیک و هنر سفال ایران در دوران پیش از تاریخ

 

میز کار با ظرفیت ده نفر دانشجو و کار آموز برای دروسی که در محل بانک سفال تشکیل می‌شوند.

 

 

نمای فایل های نگهداری قطعات سفال شاخص دوران پیش از تاریخ و دوران اسلامی  بانک سفال هر فایل با ظرفیت 63 کشوی ریلی

 

 

 

kl

 

فایل نگهداری از نمونه سفالهای شاخص دوره تاریخی ایران + گاو صندوق محل نگهداری لوازم کار و برخی تجهیزات مورد نیاز

نمونه سفالهای شبیه سازی شده مربوط به دوره مفرغ غرب ایران موسوم به طبقه گودین III  و قطعاتی از سفال خاکستری دوره مفرغ میانی گودین III-6

 

 


 

.