برگزاری همایش بین المللی هویت ایرانیان

22 11 2022 08:29
کد خبر : 6336471
تعداد بازدید : 10

برگزاری وبینارآشنایی با اصول رزومه نویسی حرفه ای در دانشگاه تفرش-erp

اطلاع رسانی و دعوت به شرکت در همایش ملی شهر آینده، اندیشه بومی

کارگاه اندنوت

پوستر بورس فرصت تحقیقاتی داخل و خارج کشور

اولویتهای پژوهشی ابلاغی ستاد ملی جمعیت

برگزاری سخنرانی های هفته پژوهش در دانشگاه علم و فناوری مازندران

اطلاع رسانی فراخوان ملی طرح های کاربردی در حوزه گداخت هسته ای
و فناوری های مرتبط

اطلاع رسانی فراخوان ملی طرح های کاربردی در حوزه گداخت هسته ای و فناوری های مرتبط (چالش ها و کاربرد ها)

فراخوان ارسال مقاله به مجله علمی تخصصی "مطالعات میان رشته ای معماری ایران"

پوستر چهارمین نمایشگاه ملی و نخستین نمایشگاه بین المللی تستا

خدمات ویژه ابر فردوسی بمناسبت روز دانشجو و هفته پژوهش و فناوری برای محاسبات سنگین  (HPC) و پردازش های مبتنی برگرافیک (GPU)

خدمات ویژه ابر فردوسی بمناسبت روز دانشجو و هفته پژوهش و فناوری برای محاسبات سنگین  (HPC) و پردازش های مبتنی برگرافیک (GPU)
پوستر برگزاری کارگاه های مجازی

پوستر برگزاری کنفرانس ملی اکوتوریسم - erp

فرمت پوستر هفته پژوهش-حوزه پژوهشی

نمایشگاه پوستر دانشجوئی بصورت متمرکز و با مدیریت مدیر محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، برگزارمی شود

برگزاری همایش بین المللی هویت ایرانیان pdf1

برگزاری همایش بین المللی هویت ایرانیان pdf2

پوستر همایش بین المللی هویت ایرانیان

اطلاع رسانی جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری

اطلاع رسانی جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری 2

اولویت های پژوهشی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور- سال 1401(طرح های استانی)

اولویت های پژوهشی 1401 سازمان زندان های کشور 

دفترچه طرح پژوهشی (پروپوزال) دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندان­ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور