تمدید فرصت دفاع از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری برای آخرین بار

28 01 2023 06:54
کد خبر : 6335419
تعداد بازدید : 16

  با عنایت به مصوبه جلسه 389 مورخ 1401/11/04 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، باستحضار می رساند فرصت دفاع (آخرین بار) از پایان نامه و رساله (پارسا) دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، تا تاریخ 1401/12/10 تمدید شد. مراتب جهت اطلاع رسانی مقتضی، به حضور تقدیم می گردد.