جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سجاد زلفی گل"

31 Dec 2016
کد خبر : 6338605
تعداد بازدید : 61

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سجاد زلفی گل" با موضوع "نقش طراحی شهری در بازآفرینی محلات سنتی با رویکرد محرک توسعه- نمونه موردی؛ محلات کلپا و آقاجانی بیگ و حاجی شهر همدان"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سجاد زلفی گل" با موضوع "نقش طراحی شهری در بازآفرینی محلات سنتی با رویکرد محرک توسعه- نمونه موردی؛ محلات کلپا و آقاجانی بیگ و حاجی شهر همدان"

 

رشته:       طراحی شهری

گرایش:      ---      

استاد راهنما:     دکتر حسن سجادزاده

استاد مشاور:         دکتر محمد سعید ایزدی     

داوران داخلی:         دکتر ابراهیم مولوی_ ، دکتر اسدا... نقدی

تاریخ دفاع:  95/10/19      ساعت: 10 تا 12

مکان:         سالن آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری