جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید مهدی خضری حسینی"

30 Jan 2016
کد خبر : 6339173
تعداد بازدید : 125

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید مهدی خضری حسینی" با موضوع "بررسی عوامل تاثیرگذار طراحی داخلی بر ایجاد انگیزه و سطح عملکرد کارکنان اداره راه و شهرسازی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سید مهدی خضری حسینی" با موضوع "بررسی عوامل تاثیرگذار طراحی داخلی بر ایجاد انگیزه و سطح عملکرد کارکنان اداره راه و شهرسازی"

رشته:       معماری
گرایش:
    --

استاد راهنما:     دکتر سعید علیتاجر
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر حسن سجادزاده ،  دکتر مهرداد کریمی مشاور

تاریخ دفاع:  94/11/20     ساعت: 8 تا 10 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری