جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "محمد شعبانی"

30 Jan 2016
کد خبر : 6339141
تعداد بازدید : 78

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "محمد شعبانی" با موضوع "بررسی و تحلیل باستان شناختی محوطه های استقراری بخش مرکزی شهرستان همدان از آغاز دوره اسلامی تا پایان صفوی "

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "محمد شعبانی" با موضوع "بررسی و تحلیل باستان شناختی محوطه های استقراری بخش مرکزی شهرستان همدان از آغاز دوره اسلامی تا پایان صفوی "

رشته:       باستان شناسی
گرایش:
      دوران اسلامی

استاد راهنما:     دکتر مریم محمدی
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر علی بیننده ،  دکتر کاظم ملازاده

تاریخ دفاع:  94/11/18     ساعت: 10 تا 12 صبح

مکان:         سالن آمفی تئاتر دانشکده هنر و معماری