جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم راضیه شعاعی

30 Jan 2016
کد خبر : 6339301
تعداد بازدید : 94

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم راضیه شعاعی با موضوع "رابطه بین ویژگی کالبدی فضاهای باز مجموعه های مسکونی و تعاملات اجتماعی درون آنها"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "راضیه شعاعی" با موضوع "رابطه بین ویژگی کالبدی فضاهای باز مجموعه های مسکونی و تعاملات اجتماعی درون آنها"

رشته:      معماری
گرایش:
  -

استاد راهنما:     دکتر غلامرضا طلیسچی
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکترحسن سجازاده ،  دکتر مهرداد کریمی مشاور

تاریخ دفاع:  94/11/17     ساعت: 8 تا 10صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری