جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سیده مریم کسائیان"

08 Feb 2016
کد خبر : 6338997
تعداد بازدید : 17

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "سیده مریم کسائیان" با موضوع "بررسی تطور معنایی مفهوم زیبایی در اندیشه عرفانی "


جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "سیده مریم کسائیان" با موضوع "بررسی تطور معنایی مفهوم زیبایی در اندیشه عرفانی "

 

رشته:       فلسفه هنر
گرایش:
   --- 

استاد راهنما:     دکتر علی سلمانی
استاد مشاور:            ---          

داوران:         دکتر نعمت اله عبدی ، دکتر احمد سلحشور

تاریخ دفاع:  94/11/27     ساعت: 16 تا 18 بعدازظهر

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری