جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "عاطفه جمسید پور"

31 Jan 2017
کد خبر : 6338496
تعداد بازدید : 52

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "محسن جانجان" با موضوع "مطالعه راهها و بناهای وابسته به آن در استان همدان در دوره اسلامی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "محسن جانجان" با موضوع "مطالعه راهها و بناهای وابسته به آن در استان همدان در دوره اسلامی"

 

رشته:       باستان شناسی

گرایش:      دوران اسلامی   

استاد راهنما:     دکتر محمد ابراهیم زارعی

استاد مشاور:         ----- 

داوران :         دکتر عباس مترجم _ ، دکتر مریم محمدی

تاریخ دفاع:  95/11/26      ساعت: 18 تا 16

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری