جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مهدیس پورجهان"

27 Sep 2016
کد خبر : 6338698
تعداد بازدید : 93

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "مهدیس پورجهان" با موضوع "مطالعه آثار و نقوش نمادین مصری در ایران دوره هخامنشی"

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم  "مهدیس پورجهان" با موضوع "مطالعه آثار و نقوش نمادین مصری در ایران دوره هخامنشی"

 

 

رشته:       باستان شناسی
گرایش: 
   دوران تاریخی

استاد راهنما:     دکتر کاظم ملازاده

استاد مشاور:          -------      

داوران:         دکتر یعقوب محمدی فر ، دکتر علی بیننده

            ناظر:     دکتر مریم محمدی     

تاریخ دفاع:  95/07/11     ساعت: 14 تا 16

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری