کارگاه معماری و ساخت ،معماری اسلامی


گروه آموزشی: معماری
نام آزمایشگاه: کارگاه معماری و ساخت ،معماری اسلامی
نام سرپرست: دکتر محمد رضا عرقچیان
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 081-34210706
تلفن داخلی:
پست الکترونیک:
صفحه خانگی: مشاهده صفحه خانگی
کارشناس:
لینک: برای مشاهده آدرس مورد نظر، کلیک کنید.
توانمندی ها: