آخرین اخبــــــــار

سمینارها و پایان نامه ها

مشاهده همه سمینارها و پایان نامه ها

32

اعضای هیات علمی

643

دانشجویان کارشناسی

47

دانشجویان دکتری

155

دانشجویان کارشناسی‌ارشد

2952

دانش‌آموختگان

5

گروه‌های آموزشی

...

طرح‌های پژوهشی

...

آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

دانشـکـده هـنـر و مـعمــاری

دانشکده هنر و معماری در سال 1381 پس از پیگیری های اداری با هسته اولیه دو گروه آموزشی معماری و باستان شناسی (این دو گروه قبلاً در دانشکده های مهندسی و علوم انسانی بوده‌اند) تشکیل گردید.
این دانشکده در ابتدا با پذیرش حدود 250 دانشجو کار خود را شروع و هم اکنون حدود 920 نفر دانشجوی فعال، 33 نفر هیات علمی ثابت، 40 نفر مدرس مدعو و 20 نفر کارمند دارد.
این دانشکده هم اینک در رشته‌های باستان‌شناسی در 3 مقطع کارشناسی ، کارشناسی‌ارشد در سه گرایش و دکتری در 3 گرایش، هنرهای تجسمی شامل رشته‌های  گرافیک و نقاشی در مقطع کارشناسی و فلسفه هنر در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری، معماری در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد در دو گرایش و دکتری در یک گرایش، طراحی صنعتی در مقطع کارشناسی و شهرسازی در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری مشغول به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی می‌باشد .
ریاست دانشکده در سال‌های ذکر شده بر عهده آقایان دکتر محمدی‌فر ، دکتر مترجم ، دکتر پوروقار و هم اینک بر عهده دکتر علی‌تاجر می‌باشد.