جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سعید فرجادیان"

21 Sep 2016
کد خبر : 6338746
تعداد بازدید : 194

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای "سعید فرجادیان" با موضوع "سفال عصر آهن || و||| شمال فارس و بررسی ارتباط آن با ورود اقوام پارسی به منطقه "

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آقای  "سعید فرجادیان" با موضوع "سفال عصر آهن || و||| شمال فارس و بررسی ارتباط آن با ورود اقوام پارسی به منطقه "

 

رشته:      باستان شناسی
گرایش: 
   دوران تاریخی

استاد راهنما:     دکتر کاظم ملازاده

استاد مشاور:          -------      

داوران:         دکتر عباس مترجم ، دکتر علی بیننده 

تاریخ دفاع:  95/07/05     ساعت: 10 تا 12

مکان:         سالن آمفی تاتر دانشکده هنر و معماری