جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فائزه هاشمی رودباری

18 Jan 2016
کد خبر : 6339396
تعداد بازدید : 98

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فائزه هاشمی رودباری "با موضوع" بازآفرینی ساختار محلات مسکونی با ارزش اجتماعی از طریق تحلیل ریخت شناسانه طراحی شهری سنتی ایران (مطالعه موردی:محله زرگنده تهران) "

جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد خانم "فائزه هاشمی رودباری " با موضوع " بازآفرینی ساختار محلات مسکونی با ارزش اجتماعی از طریق تحلیل ریخت شناسانه طراحی شهری سنتی ایران (مطالعه موردی:محله زرگنده تهران) "

رشته:       طراحی شهری
گرایش:
            ---          

استاد راهنما:     دکتر محمد سعید ایزدی
استاد مشاور:            ---          

داوران:        دکتر اسداله نقدی- دکتر ابراهیم مولوی
 

تاریخ دفاع:  94/11/07     ساعت: 14 تا 16 صبح

مکان:         سالن جلسات دانشکده هنر و معماری