مهلت ارائه ی اصلاحات مورد نظر هیأت داوران برای پایان نامه های کارشناسی ارشد

03 01 2023 05:44
کد خبر : 6335885
تعداد بازدید : 52

    بدینوسیله باستحضار می رساند با عنایت به تبصره 5 ماده 38 آیین نامه یکپارچه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، مهلت ارائه ی اصلاحات مورد نظر هیأت داوران برای پایان نامه های کارشناسی ارشد، حداکثر یک ماه پس از دفاع می باشد و مصوبه مورخ 1400/04/14 هیئت امنا در خصوص موضوع مذکور کان لم یکن تلقی می گردد. خواهشمند است جهت اطلاع رسانی مقتضی در این خصوص، اقدام گردد.