درباره رشته باستان شناسی

                 واژه یِ انگلیسیِ archaeology از واژه یِ یونانیِ arkhaiologia که به معنیِ بحث درباره‌یِ چیزهایِ قدیمی است، گرفته شده است. باستان شناسی یکی از علوم جوان است که نتیجه تفکرات و تحولات اجتماعی قرون جدید اروپا است و در یک تعریف ساده، باستان‌شناسی علم مطالعه گذشته انسان بر اساس بقایای مادی است. باستان شناسی همچنین مجموعه‌ای از روش‌ها برای بدست آوردن اطلاعاتی از گذشته انسان و بازسازی روندهای فرهنگی و مادی طی شده در گذشته است. در آمریکا باستان‌شناسی زیر مجموعه علم انسان شناسی است؛ علمی که به بررسی و مطالعه جنبه‌های مختلف فیزیکی، فرهنگی، زبانشناسی و تاریخی انسان می‌پردازد. باستان‌شناسی به مطالعه جوامع انسانی و فرهنگ‌های از میان رفته می‌پردازد و تلاش دارد جنبه های مختلف وجودی آنها را که گستره بسیار وسیعی را شامل می‌شود، بازسازی کند.