درباره گروه

           گروه معماری در دانشگاه بوعلی سینا در سال 1372 با پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی با عضویت آقایان عراقچیان و پیله ور در دانشکده فنی و مهندسی تحت مدیریت گروهی آقای عراقچیان راه اندازی گردید . پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی تا سال 1386 ادامه پیدا کرد و در سال 1380 نیز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز اضافه و تا سال 1386 ادامه پیدا کرد. در طی این سالها کم کم به اعضای گروه نفراتی اضافه گردید که می توان آقایان طلیسچی، زارعی، علی تاجر، کریمی مشاور، محمدیان منصور، مولایی، ملکی، حیدری دلگرم، سجادزاده، ایزدی و خانمها صحی زاده و بهاری پور را نام برد. البته بعدها گروه شهرسازی از گروه معماری جدا شده و آقایان سجاد زاده و ایزدی و خانم صحی زاده به گروه شهرسازی پیوسته و آقای زارعی پس از تشکیل گروه باستان شناسی به عضویت این گروه درآمدند. در سال 1386 گروه معماری پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته را شروع و در سال 1390 در گرایش طراحی معماری در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو داشته است . در سال 1391 دانشجو در مقطع دکتری معماری انجام شد و سپس در سال 1399 اولین گروه از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در گرایش فن آوری های دیجیتال (تکنولوژی ) پذیرش شدند.
           هم اینک گروه معماری با استفاده از 9 عضو هیات علمی و حداقل 10 نفر حق التدریس در رشته گرایشهای مختلف در مقاطع کارشناسی (169 نفر) کارشناسی ارشد در دو گرایش (67 نفر) و دکتری 11 نفر ، جمعا 247 نفر دانشجو دارد.
           اعضای هیات علمی گروه معماری در قالب طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی ده ها پروژه را برای سازمانها و ادارات با حمایت دانشگاه بوعلی سینا به اتمام رسانده اند.
           در طی سال 1399 نیز جناب آقای پیله ور به افتخار بازنشستگی نائل شدند .