اساتید دانشکده

سعید علی تاجر

سعید علی تاجر

سعید علی تاجر   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزیابی دیدهای شهری و تاثیرات بصری آن ها بر شهروندان، مطالعه موردی: شهر سنندج دکتری 1398/03/27
حسنا اسماعیل بیگی تاثیر فضاهای باز در مهد کودک ها بر احساس تعلق خاطر کودکان به مهد کودک (نمونه موردی دو مهد کودک درشهر تهران و تویسرکان) کارشناسی ارشد 1394/10/27
پروین پروردی پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1394/04/05 11:18:13 ب.ظ کارشناسی ارشد 1393/11/14
زهرا حاجی بابایی رابطه بین ترکیب شکلی فضای مابین(پوشیده/نیمه باز) و تعاملات اجتماعی در مسکن سنتی کاشان بر مبنای نگرش نحو فضا کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/05
سیدمهدی خضری حسینی بررسی عوامل تاثیرگذار طراحی داخلی بر ایجاد انگیزه و سطح عملکرد کارکنان اداره ساختمان مرکزی دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد 1394/11/20
رحمت دریایی تبلور نور و رنگ در خانه های سنتی با توجه به جنبه های روان شناختی ( خانه های کاشان) کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/29
ندا ذبیحی پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1394/04/05 11:21:56 ب.ظ کارشناسی ارشد 1393/11/15
زینب رشیدی رابطه بین پیکربندی فضا و تعاملات اجتماعی موثر بر یادگیری دانش آموزان در مدارس بر مبنای نگرش نحو فضا کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/05
سیدایمان سجادی هزاوه بررسی تاثیر درس هندسه کاربردی بر توانایی تجسم فضایی دانشجویان رشته معماری کارشناسی ارشد 1394/11/19
پوریا سعادتی وقار اجتماع پذیری در سکونتگاههای غیر رسمی با تکیه بر عامل های کالبدی تاثیر گذار(نمونه موردی محله های حصار و دیزج همدان) کارشناسی ارشد 1394/06/16
مینا صحرایی بازخوانی هویت معماری مساجد ایرانی از طریق تطبیق آرائ نظریه پردازان با روش نحو فضا(Space Syntax) کارشناسی ارشد 1394/06/16
مینا عراقچیان میزان اثر گذاری مولفه های کالبدی فضایی بر تقویت حس مکان در مسکن معاصر، نمونه موردی مجتمع مسکونی سعیدیه و مجتمع مسکونی بلوار آیت الله کاشانی- همدان کارشناسی ارشد 1395/11/18
سیده ساره مهدیان تاثیر فضای باز دانشگاه بر ارتقائ اجتماع پذیری. نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری و دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان کارشناسی ارشد 1394/11/26
غزاله مولوی نجومی پیشنویس پایان نامه ثبت شده در 1394/04/05 11:12:32 ب.ظ کارشناسی ارشد 1394/11/13
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح معماری 3 2813129 4 01 هرهفته شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1399
مبانی نظری معماری 2813049 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
سیر اندیشه های معماری 2813108 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/17 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طرح معماری 5 2813075 5 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 15:00) 1399/04/03 (09:00 - 11:00) ترم دوم 1398
حکمت هنر اسلامی 2813107 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 17:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
طرح معماری 3 2813129 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) 1398/10/08 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی نظری معماری 2813049 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 13:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سیر اندیشه های معماری 2813108 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
شناخت شناسی 2813130 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 13:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
طرح معماری 5 2813075 5 02 هرهفته شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 15:00) 1398/03/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 10 نتیجه
از 1