کارکنان

کارکنان دانشکده هنر و معماری

دفترچه تلفن
حسین دوستی
کارشناس امور رایانه
تحصیلات: مهندسی تکنولوژی نرم افزار
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:h.doosti@basu.ac.ir

 تلفن:31402514 

​​​​​​​داخلی: 2514

زهرا نورمحمدی شایسته
کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی-کارشناس آموزشی گروه باستان شناسی و فلسفه هنر
تحصیلات:کارشناسی ارشد
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:z.mohamadi18@yahoo.com
​​​​​​​تلفن​​​​​
:31402526 

​​​​​​​داخلی: 2526

طاهره ساروی
کارشناس مسئول خدمات آموزشی(رشته های ارتباط تصویری و نقاشی)
تحصیلات: کارشناسی
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه: artfac.saravi@gmail.com
​​​​​​​تلفن:31402530 

​​​​​​​داخلی: 2530

شراره پیرنظری
رئیس اداره آموزش
تحصیلات: کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه: spirnazari@yahoo.com
​​​​​​​تلفن:31402535 

​​​​​​​داخلی: 2535

روشنک امیدی
متصدی دبیرخانه
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن:31402506 

​​​​​​​داخلی: 2506

ابراهیم حسنی
خدمات
تحصیلات:
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن: 

​​​​​​​داخلی:

ابراهیم زارعی
امین اموال
تحصیلات: کارشناسی مدیریت امور فرهنگی
​​​​​​​​​​​​​​رایانامه:ebrahim.zareii@gmail.com
​​​​​​​تلفن:241302507 

​​​​​​​داخلی:2507

حسن امیدی
خدمات
تحصیلات: دیپلم
​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن: 

​​​​​​​داخلی:

سلیمان خدابنده لوئی
سرپرست کارگاه فلز و کارشناس طراحی صنعتی
تحصیلات: لیسانس مکانیک
​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن: 

​​​​​​​داخلی:

مهران کرمی
کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی در رشته های (معماری، طراحی شهری، طراحی صنعتی)
تحصیلات: کارشناسی ارشد
​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن:241302662 

​​​​​​​داخلی:2662

هاشم خادمی جوان
مسئول دفتر ریاست دانشکده
تحصیلات: کارشناسی
​​​​​​​رایانامه:
​​​​​​​تلفن:241304040 

​​​​​​​داخلی:4040

علیرضا ادریسی
مسئول کارگاه چوب
تحصیلات: لیسانس کشاورزی​​​​​​​رایانامه:alirezaedrisi961@gmail.com​​​​​​​
​​​​​​​تلفن: 

​​​​​​​داخلی:

رسول یونسی
مدیر امور عمومی
تحصیلات: فوق دیپلم معماری
​​​​​​​رایانامه:​​​​​​​
​​​​​​​تلفن:241302505 

​​​​​​​داخلی:2505

لیلا نائینی فرد
کتابدار
تحصیلات: لیسانس معماری
​​​​​​​رایانامه:​​​​​​​
​​​​​​​تلفن:241302541 

​​​​​​​داخلی:2541

صفورا فرزادنیا
کتابدار
تحصیلات: لیسانس کتابداری پزشکی
​​​​​​​رایانامه:​​​​​​​safourafarzadnia@gmail.com
​​​​​​​تلفن:241302540 

​​​​​​​داخلی:2540