اساتید دانشکده

نمایش 36 نتیجه
از 1
 
نفیسه اثنی عشری

نفیسه اثنی عشری

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمدسعید ایزدی

محمدسعید ایزدی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
علی بیننده

علی بیننده

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نسترن بهاری پور

نسترن بهاری پور

مربی 
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهدی پرستار شهری

مربی 
پست الکترونیکی: 
بشیر پوروقار

بشیر پوروقار

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

حمید رضا چتربحر

مربی 
پست الکترونیکی: 
change-logo

مجید حیدری دلگرم

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فرزاد حمیدی منش

فرزاد حمیدی منش

مربی 
پست الکترونیکی: 
change-logo

کریم زارعی

مربی 
پست الکترونیکی: 
محمدابراهیم زارعی

محمدابراهیم زارعی

استاد 
پست الکترونیکی: 
حسن سجادزاده

حسن سجادزاده

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
علی سلمانی

علی سلمانی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
محمد سلیمیان ریزی

محمد سلیمیان ریزی

مربی 
پست الکترونیکی: 
change-logo

غلامرضا شاملو

مربی 
پست الکترونیکی: 
مهشید صحی زاده

مهشید صحی زاده

استادیار 
پست الکترونیکی: 
غلامرضا طلیسچی

غلامرضا طلیسچی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
حامد عباسی

حامد عباسی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
محمدرضا عباسی نادرپور

محمدرضا عباسی نادرپور

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمدرضا عراقچیان

محمدرضا عراقچیان

مربی 
پست الکترونیکی: 
سعید علی تاجر

سعید علی تاجر

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
مهرداد کریمی مشاور

مهرداد کریمی مشاور

استاد 
پست الکترونیکی: 
عباس مترجم

عباس مترجم

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
مریم محمدی

مریم محمدی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
صاحب محمدیان منصور

صاحب محمدیان منصور

استادیار 
پست الکترونیکی: 
یعقوب محمدی فر

یعقوب محمدی فر

استاد 
پست الکترونیکی: 
زهرا مریخ پور

زهرا مریخ پور

 
پست الکترونیکی: 
داود میرزایی

داود میرزایی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
علی اصغر مروت

علی اصغر مروت

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

جمشید ملاپور

مربی 
پست الکترونیکی: 
کاظم ملازاده

کاظم ملازاده

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
مرتضی ملکی

مرتضی ملکی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محمدمهدی مولایی

محمدمهدی مولایی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

ابراهیم مولوی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
علی نجفی زیارانی

علی نجفی زیارانی

مربی 
پست الکترونیکی: 
اسماعیل همتی ازندریانی

اسماعیل همتی ازندریانی

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
نمایش 36 نتیجه
از 1