دوره کارشناسی

آیین نامه های جدید

  • آیین نامه های آموزشی

    آیین نامه ، قوانین و مصوبات آموزشی و تحصیلات تکمیلی

  • سایر

    آیین نامه جدید" مهمانی و نقل و انتقالات"

     آئین نامه و دستورالعمل اجرایی برای انتخاب دانشجویان برگزیده سالانه دانشگاه

    جدول اساتید راهنما دانشجویان کارشناسی دانشکده هنر و معماری