شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید.
دانشکده /حوزه سمت شماره تلفن/داخلی فاکس پست الکترونیکی
دفتر ریاست 31404040 31402515
معاونت آموزشی 31402522
امور عمومی 31402505
مسئول آموزش 31402535
گروه معماری 31402662
گروه باستان شناسی 31402551
گروه شهرسازی 31402662
گروه طراحی صنعتی 31402662
گروه هنرهای تجسمی 31402530
تحصیلات تکمیلی 31402551
مرکز مصالح و تکنولوژی 34210706
کارپردازی و خدمات 31402507
سایت کامپیوتر 31402519

آدرس:  همدان- میدان فلسطین- بلوار غبار همدانی- دانشکده هنر و معماری
کد پستی: 6517656878