اخبار پژوهشی

برگزاری وبینار آشنایی با اصول رزومه نویسی حرفه ای در دانشگاه تفرش-erp

اطلاع رسانی و دعوت به شرکت در همایش ملی شهر آینده، اندیشه بومی
کارگاه EndNote
پوستر بورس فرصت تحقیقاتی داخل و خارج کشور
اولویتهای پژوهشی ابلاغی ستاد ملی جمعیت
برگزاری سخنرانی های هفته پژوهش در دانشگاه علم و فناوری مازندران
اطلاع رسانی فراخوان ملی طرح های کاربردی در حوزه گداخت هسته ای و فناوری های مرتبط(چالش ها و کاربردها)
فراخوان ارسال مقاله به مجله علمی تخصصی "مطالعات میان رشته ای معماری ایران"
پوستر چهارمین نمایشگاه ملی و نخستین نمایشگاه بین المللی تستا
خدمات ویژه ابر فردوسی بمناسبت روز دانشجو و هفته پژوهش و فناوری برای محاسبات سنگین(HPC) و پردازشهای مبتنی بر گرافیک (GPU)
پوستر برگزاری کارگاه های مجازی
پوستر برگزاری کنفرانس ملی اکوتوریسم-erp
فرمت پوستر هفته پژوهش - حوزه پژوهشی
نمایشگاه پوستر دانشجوئی بصورت متمرکز و با مدیریت مدیر محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، برگزار می شود
برگزاری همایش بین المللی هویت ایرانیان - pdf1
برگزاری همایش بین المللی هویت ایرانیان - pdf2
پوستر همایش بین المللی هویت ایرانیان
اطلاع رسانی جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
اطلاع رسانی جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری 2
اولویت های پژوهشی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور - سال 1401(طرح های استانی)
اولویت های پژوهشی 1401 سازمان زندان های کشور ​​​​​​​
دفترچه طرح پژوهشی (پروپوزال) دفتر آموزش و پژوهش سازمان زندان­ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور