دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 1,163 نتیجه
از 59
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارزیابی محصولات صنعتی 2817089 3 کارشناسی طراحی صنعتی 01 محمد سلیمیان ریزی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/21 (08:00 - 10:00)
ارگونومی(2) 2817069 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته سه شنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00)
استانشناسی جوامع شکارورز-گردآورندة ایران 2812255 2 کارشناسی ارشد 01 عباس مترجم هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/07 (14:00 - 16:00)
آشنایی با پیش از تاریخ میان رودان، درة سند و شمال آفریقا 2812257 2 کارشناسی ارشد 01 علی بیننده هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/05 (10:00 - 12:00)
آشنایی با مدیریت طراحی 2817106 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 محمد سلیمیان ریزی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00)
آشنایی با هنر در تاریخ 2 2815094 2 کارشناسی 01 علی اصغر مروت هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/10 (14:00 - 16:00)
آشنائی با هنر در تاریخ 2 2814039 2 کارشناسی گرافیک 01 علی اصغر مروت هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00)
اصول مرمت و حفاظت 2813224 3 کارشناسی معماری 01 مجید حیدری دلگرم هرهفته چهارشنبه (15:00 - 17:00) | هرهفته چهارشنبه (17:00 - 19:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00)
اقتصاد و بازاریابی محصولات صنعتی 2817074 2 کارشناسی طراحی صنعتی 01 زهرا مریخ پور هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
انسان و محیط 2813240 2 کارشناسی ارشد معماری 01 صاحب محمدیان منصور هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00)
باستانشناسی ایران در آغاز دوران شهرنشینی 2812256 2 کارشناسی ارشد 01 عباس مترجم هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی آسیای صغیر و قفقاز 2812232 2 کارشناسی 01 علی بیننده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی بین النهرین ازآغاز کشاورزی تاآغاز ادبیات 2812097 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 علی بیننده هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/10 (14:00 - 16:00)
باستانشناسی پیش ار تاریخ بین النهرین 2812050 2 کارشناسی باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/10 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی پیش از تاریخ ایران درهزاره اول قبل ازمیلاد 2812095 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین ازآغاز تاپایان جمع آوری غذا 2812096 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 عباس مترجم هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/18 (10:00 - 12:00)
باستان شناسی پیش ازتاریخ جهان 2812204 2 کارشناسی 01 عباس مترجم هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/17 (08:00 - 10:00)
باستان شناسی دوران اسلامی 2 2812213 2 کارشناسی 01 مریم محمدی هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/11 (14:00 - 16:00)
باستان شناسی دوران تاریخ ایران 1 2812206 2 کارشناسی 01 کاظم ملازاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/18 (14:00 - 16:00)
باستان شناسی دوران تاریخی بین النهرین ازآغازادبیات تااورسوم 2812106 2 کارشناسی ارشد باستان شناسی 01 یعقوب محمدی فر هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/20 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 1,163 نتیجه
از 59