آئین نامه های پژوهشی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
مصوبات-متفرقه-پژوهشی دانلود (143.2k)
شیوه-نامه-تشویق-مقالات-چاپ-شده-در-مجلات-بین-المللی-و-داخلی-برای-دانشگاه-بوعلی-سینا دانلود (478.2k)
ایین-نامه-فرصت-مطالعاتی-وزارت-بعد-از-اصلاح دانلود (96.1k)
ایین-نامه-تقدیر-و-تشویق-اعضاء-هیات-علمی-دانشگاه-بوعلی¬سینا-در-هفته-پژوهش دانلود (294.7k)
ایین_نامه-کارگاه دانلود (62.2k)
ایین-نامه-اصلاحی-شماره-1-اعتبار-ویژه-پژوهشی-(Grant)-برای-اعضای-هیات-علمی-دانشگاه¬های-عضو-هیات-امناء-دانشگاه-بوعلی-سینا دانلود (494.1k)
ایین_نامه-اصلاحی-شماره-1-شرکت-اعضای-هیات-علمی-دانشگاه-بوعلی-سینا-در-گردهمایی_های-علمی-بین_المللی-خارج-از-کشور دانلود (258.8k)
ایین_نامه-ارزیابی-طرح¬های-پژوهشی-داخل-و-خارج-از-دانشگاه دانلود (231.7k)
ایین_نامه-اجرایی-اصلاحی-شماره-1-شرکت-اعضاء-هیات-علمی-دانشگاه-بوعلی-سینا-در-همایش_ها-و-جلسات-انجمن_های-علمی-و-تخصصی-داخل-کشور دانلود (344.6k)
ایین-نامه-پژوهانه-اعضای-هییت-علمی-دانشگاهها-و-موسسات-اموزش-عالی-و-پژوهشی-مصوب-27-06-90-(Grant) دانلود (70.1k)
ایین-نامه-انتشار-و-نظارت-بر-نشریات-علمی-دانشگاه-بوعلی-سینا دانلود (309.5k)
ایین¬نامه-مرکز-نشر-دانشگاه-بوعلی-سینا دانلود (361.8k)
اعتبارات-طرح دانلود (96.8k)
اصلاحیه-کنفرانس-های-خارج دانلود (40.8k)
آئین نامه اجرایی شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در همایش های داخل کشور دانلود (1,492.1k)